Betting og investering er slående likt: Her er grunnen til at spillere utgjør gode investorer

Selv om det kan høres rart ut å sammenligne investorer og gamblere har undersøkelser vist at erfarne bettingspillere ofte kan utgjøre gode investorer. Her er det viktig å merke seg at vi ikke snakker om ren betting i markedet, men at den samme mentaliteten kan overføre viktig kunnskap som er like aktuelt for investorer som på pengespill.

I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på hvordan erfarne odds spillere kan bruke sine kunnskaper og erfaringer til å bli en bedre investorer i aksjemarkedet. For selv om investorer helst ikke vil sammenligne seg med sportsbetting, har begge markeder en rekke likheter når det kommer til risiko og behovet for objektiv analyse.

Bankroll management

Noe av det første vi kan se nærmere på er bankroll management. Dette spiller en sentral rolle både for betting og investeringer. Alle som har til hensikt å tjene penger langsiktig vil ha et behov for å ha god kontroll på pengene sine underveis. Dette sikrer at man vet hvor mye man har vunnet/tapt/disponerer til enhver tid. På denne måten kan man enklere planlegge fremtidige investeringer basert på de midlene man har tilgjengelig.

BankRoll Management er det grunnleggende systemet hvor spillere holder styr på penger gjennom “bokføring” av alle tap, investeringer og innskudd på spillerkontoen sin. Her kan nye investorer også lære en rekke nyttige ting ved å holde oversikt over sin investeringskonto. Som et utgangspunkt bør du bokføre innskudd, kjøp, salg og utbytter fra dine aksjer. Dette vil gjøre det enklere å regne ut potensiell avkastning, samt holde styr på hvor pengene dine tar veien.

Mange nettmeglere har allerede dette integrert i sine systemer slik at du enkelt kan få en god oversikt ved å logge deg inn på din investeringskonto. Imidlertid forsvinner gjerne denne oversikten det øyeblikket du øker eller reduserer din posisjon. Derfor kan det være lurt å ha et excelark ved siden av der du raskt og enkelt kan loggføre endringer i din portefølje løpende.

Risikoanalyse

En annen egenskap bettingspillere ofte har er evnen til løpende risikoanalyse. Dette er viktig uansett om du spiller på live betting eller oddsen for å vite hvor man bør øke og enda viktigere er å det å vite hvordan man redusere sine veddemål. Dette er også en essensiell egenskap i aksjemarkedet der man alltid bør ha en evne til å forutse trender, samt gjennomføre en risikovurdering av den potensielle eksponeringen av sin aksjeportefølje.

Nettopp dette har gjort at tidligere spillere gjerne utgjør gode investorer ved at de har gode kjennskaper til hvordan man aktivt bør vurdere risiko underveis. Dette gjør det mulig å lese markedet bedre og ta ned risikoen dersom det oppstår uroligheter som kan påvirke avkastningen kortsiktig.

Diversifisering

Sist, men ikke minst er spillere på odds og betting godt kjent med viktigheten av diversifisering. De færreste som spiller langsiktig på odds langsiktig vil legge alle pengene sine på et enkelt bet. Man vil heller benytte seg av ulike markeder som en hedge mot potensielle tap og uforutsette utfall på kampen. Dette er også en viktig strategi som kan benyttes aktivt i din aksjeportefølje for å ta ned den totale risikoen i porteføljen din.

Aktiv diversifisering av din aksjeportefølje vil sikre at du har potensialet for avkastning selv om enkelte sektorer gjør det dårligere i en periode. Her er det viktig at man sprer sin innsats godt nok til å ta ned risikoen på et ønskelig nivå, men ikke sprer det for tynt slik at det vil påvirke potensiell gevinst. Eksempelvis vil en aksjeportefølje på 5-8 selskaper være et godt utgangspunkt, men dårlig diversifisering dersom alle de åtte selskapene er oljeselskaper.

En bedre portefølje med lavere risiko kan fortsatt bestå av 5-8 selskaper, men fordelingen av sektorer bør være diversifisert på ulike bransjer. Et bedre eksempel vil derfor være 5-8 selskaper der to er oljerelaterte aksjer, to er eiendomsselskaper, to er finansaksjer og de siste to er industri eller telecom.

Oppsummering

Det er flere årsaker til at tidligere spillere på betting kan utgjøre gode investorer. Dette handler om at en rekke ferdigheter kan overføres med god verdi til investeringsuniverset og gjøre at erfarne bettingspillere kan lese markedet på en god måte. Blant annet kan evnen til å gjøre løpende risikoanalyser, foreta gode diversifiseringer og ikke minst ha god kunnskap til Bankroll management være viktige egenskaper som styrker prestasjonen til en god investor. Derfor kan mange nye investorer lære nyttige verdier ved å studere både investering og betting mentaliteten for bedre innsikt.

Redaksjonen

Se alle artikler av Redaksjonen