Investere i naturgass – en viktig råvare i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn!

Olje er en viktig energikilde, og er også mye mer bærekraftig sammenlignet med olje og kull. Flere eksperter mener derfor naturgass er svært viktig i omstillingen til “grønn energi” og for å nå målet om et klimanøytralt Europa innen 2050.

I tillegg til å være en viktig ressurs, er det også et populært investeringsobjekt. Spesielt blant nordmenn, som ikke er så rart ettersom Norge er verdens tredje største eksportør av naturgass. 

I denne artikkelen vil du lære hvordan du investerer i naturgass, hva som styrer prisen og energikildens viktighet i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

INVESTER I NATURGASS HER Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.

Kom i gang med å investere i naturgass: Steg-for-steg

Prisen på naturgassen har en vesentlig betydning for den norske økonomien. Norge er blant verdens største eksportører av naturgass, og står for store deler av landets totale vareeksport. Vi er blant annet Europas nest største eksportør av gass. 

Dersom man ser på selskaper som er notert på det norske aksjemarkedet, finner vi flere selskaper som driver virksomhet innen produsering og salg av naturgass. Ettersom naturgass er et biprodukt ved oljeproduksjon, er det de samme selskapene som produserer/selger olje- og gass. Dette gjelder blant annet selskaper som Equinor og Aker BP 

Som investor kan man investere i naturgass gjennom børshandlede fond (ETFer), enkeltaksjer (som eksempelvis Equinor) eller gjennom CFD, som betyr at du investerer i det underliggende aktivum. På den måten vil investeringen følge prisen på naturgass, men du eier ikke råvaren fysisk. 

Å investere i naturgass (og andre råvarer) har vært populært blant investorer i lang tid. Mye pågrunn av prissvingningene, og at råvaren ikke er knyttet til prisendringene i aksjemarkedet. Som man kan se i bildet under har investering i naturgass gitt en avkastning på rundt 60 % det siste året. 

I guiden under vil du lære hvordan du kommer i gang med å investere i naturgass ved hjelp av 4 enkle steg.

INVESTER I NATURGASS HER Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.

Steg 1 – Velg handelsplattform

For å investere i naturgass må man velge en plattform som tilbyr deg å investere i råvarer

I dag finnes det mange plattformer som tilbyr dette, så det finnes flere muligheter. Det er lurt å finne en plattform som er enkel å bruke, har godt utvalg av investeringsobjekter samt gir deg muligheten til å gjennomføre analyser gjennom teknisk analyse, statistikk etc. 

Her er noen faktorer du bør se etter når du skal velge en plattform:

 • Støtter investering av naturgass og andre råvarer
 • Tilbyr investering i både aksjer, børshandlede fond (ETF) og CFD-er
 • Lave gebyrer for å handle
 • Brukervennlig plattform
 • Tilbyr analyseverktøy
 • Sosial plattform for videre læring

Med utgangspunkt i disse kriteriene, og mange flere, kan vi anbefale plattformen til SaxoTrader. Plattformen tilbyr sine kunder å investere i olje på alle tenkelige måter, enten du er interessert i å investere i prisen på naturgass gjennom CFD-er, gjennom fond eller enkeltaksjer.

 • saxo toplist stb 2
  Vurdering
  Hva vi tror
  • Velg mellom 12+ råvarer
  • Opptil 20x gearing
  • Brukervennlig og enkel plattform
  Kostnad per handel Fra 0,06% Minimumsinnskudd 0 kr. Mobil App Store
  7/10
  OPRRETT KONTO HER Les anmeldelse Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.

Steg 2 – Opprett en konto

I denne guiden vil vi fortsette å ta utgangspunkt i SaxoTrader ettersom det er den plattformen vi synes funker best for å kjøpe olje og andre finansielle instrumenter. 

Det andre steget i prosessen er å opprette en konto. Dette kan du enkelt gjøre på deres hjemmeside.

saxotrader

Steg 3 – Finn din investering

Når du har opprettet en konto i en handelsplattform og satt inn et innskudd, er det på tide å finne det investeringsobjektet du ønsker å invstere i. Du søker enkelt på produktet i søkefeltet øverst i plattformen. 

Vi kommer til å ta utgangspunkt i å investere i naturgass gjennom CFD, som betyr at man investerer i prisen på naturgass. Som investor har man gjennom dette produktet mulighet til å investere “med” eller “mot” markedet. Det betyr at man kan tjene penger både på at naturgass-prisen stiger og faller. Dette er kalt en gearet investering, som betyr at man “låner” penger for å investere med mer enn sin opprinnelige investering. 

Dersom du ønsker å investere i en annen råvarer, gjennom et fond eller enkeltaksje, kan du følge akkurat samme oppskrift. 

Du søker på “natgas”, som står for natural gas, i søkefeltet for å investere i naturgass. Dersom du ikke vet hva du ønsker å investere i, kan du også trykke på “finn” på venstre side av plattformen. Dermed trykker du på “råvarer” og du får opp listen av alle råvarene som SaxoTrader tilbyr. 

Når du trykker på logoen vil du bli videreført til siden som gir deg mer informasjon rundt råvaren. Her kan du lese informasjon, kurs og annet nyttig statistikk. Dette vil bidra til å gi deg mer innsikt i investeringen.

Steg 4 – invester i naturgass

Det siste steget i prosessen er å faktisk komme i gang med kjøpet. Når du har satt inn penger på din konto og funnet råvaren du ønsker å investere i, er du klar!

Når du har trykket deg inn på aksjen du vil investere i vil du se en blå knapp hvor det står “Handle”. Trykk på denne for å komme til kjøpssiden.

Da kan du velge for hvilket beløp du ønsker å kjøpe for. Husk at det ikke er anbefalt at man investere for mer enn man har råd til. I eksemplet under kan du se at vi ønsker å investere 2.000 dollar i olje, som tilsvarer i underkant av 18.000 norske kroner i dagens valurkurs. Når du er klar til å investere i olje trykker du på “angi rekkefølge”. Ved å trykke på “selg” eller “lånegrad” kan du investere mot markedet eller geare din investering.

Så lett er det å komme i gang med å investere i naturgass. Som nevnt kan du også investere i olje gjennom fond (eksempelvis XOP) eller gjennom enkeltaksjer, som Equinor og Aker BP. 

Les videre for å lære mer om naturgass, hva som styrer prisen og råvarens fremtidsutsikter. 

Hva er naturgass?

Naturgass er et fossilt brennstoff som dannes ved nedbrytning av organisk materiale. Man finner naturgass i jordskorpen, og som regel sammen med råolje. Dette gjør at naturgass er et biprodukt ved oljeproduksjon, som gjør at de samme selskapene som produserer olje, også produserer gass. Dette gjelder også store oljeselskaper som Equinor, Shell og Aker BP. 

Fordelen med naturgass sammenlignet med olje og kull er at energiutbyttet i sammenligning er mye høyere i forhold til utslipp av karbondioksid. Dette har ført til at produksjonen av naturgass ofte blir omtalt som “grønn energi” i omstilling fra brun til grønn energi (fornybar energi). 

I dag er Norge blant verdens største gasseksportører. I verdenssammenheng er Norge verdens tredje største gasseksportør. I forhold til EU, står Norge for mellom 20 og 25 prosent av det totale gassforbruket. Norge produserer nesten 2 millioner fat gass (i sammenlignbare volumenheter) daglig – og neste alt eksporteres utenlands. I 2020 utgjorde olje og gass over 40 % av Norges totale vareeksport.

Hvorfor investere i naturgass?

Det er ikke så merkelig at interessen for å investere i naturgass har vært høy blant norske investorer. Det at Norge er den nest største eksportøren av naturgass til EU har gjort naturgass til et svært spennende investeringsobjekt. 

Noe som gjør naturgass til en gunstig investering, i likhet med mange andre råvarer, er at prisen svinger mye i verdi, som tilsier at råvaren er svært volatil. Dersom man følger nøye med på hva som skjer i verden og er flink til å benytte seg av analyseverktøy, vil man kunne dra nytte av disse svingningene. En slik strategi krever dog både tid, kunnskap og ferdigheter innenfor teknisk analyse. 

Det finnes flere måter å investere i naturgass på:

 • Daytrading: At man kjøper og selger råvaren under samme børsdag. Målet er flere kortsiktige gevinster som vil gi god avkastning på sikt.  
 • Handel ut fra hendelser: Flere investorer investere kun i råvarer når de ser at hendelser oppstår som vil kunne påvirke prisen på en råvare i stor grad. Dermed kan de holde på investeringen i flere uker/måneder. 
 • Aksjekjøp: Det er flere investorer som ikke er komfortable eller ønsker å investere i én råvare. Et alternativ er derfor å investere i aksjer som produserer naturgass. Dette kan både være kortsiktig eller langsiktige investeringer. 

Hva påvirker prisen på naturgass?

Prisen på naturgass baseres ut fra mange faktorer, men er alltid avhengig av tilbudet og etterspørselen. Dersom det er et høyt tilbud (produksjonsnivå) og lav etterspørsel (lavt forbruk av energi eller høyt tilbud av annen energi) vil prisen på naturgass være lav og vice versa. 

Naturgass har en stor betydning for den økonomiske utviklingen for både importører og eksportører, der Norge er blant toppen. Når prisen på naturgass øker, vil dette resulterere i i mer inntekt for land med store naturgass ressurser. 

Her er noen faktorer på påvirkninger av naturgass-prisen:

 • Politiske hendelser 
 • Klimamål
 • Regulering av produksjonsnivå og pris

Som man har sett den siste perioden har prisen på naturgass vært langt høyere enn normalen. Noen av årsakene til dette er blant annet på grunn av lave gasslagre, sanksjoner mot Russland og lite vind til vindkraftverk, som er en direkte utfordrer til å levere energi til forbrukere. Dersom det blir høyere temperatur (solenergi) og mer vind, vil dekke kunne bidra til å presse prisen ned igjen. 

Når du skal investere i naturgass er det viktig at du følger med på makroøkonomiske hendelser. I den siste perioden har Ukraina-konflikten vært en viktig faktor, som er uforutsette hendelser man ikke kan forutsi. Ved å ha en forståelse av slike hendelser, vil man likevel kunne ha et bedre grunnlag for å bedømme hvilken retning ulike råvarer vil bevege seg ut fra den situasjonen som oppstår. 

Klassifiseres naturgass som “grønn” energi?

I April 2024 holdt EU-kommisjonen fast på sitt vedtak om at naturgass er en del av EUs taksonomi, som er et klassifiseringssystem for å bidra til grønne investeringer. Dette vedtaket er en stor fordel for Norge, som per dags dato er den neste største eksportøren av naturgass til EU. 

Til tross for at dette er en kontroversiell avgjørelse, er kriteriene derimot strenge. For at investeringer i nye gasskraftverkt skal klassifiseres som bærekraftige, må de samlede utslippene ligge på mindre enn 270 gram Co2 pr. kilowatt/time. For norsk naturgass er dette svært positivt, ettersom vi har både lave kostnader og utslipp sammenlignet mot andre land. 

Hvordan påvirker dette naturgass-prisene?

Det er usikkert å spå hvordan en klassifisering av naturgass som “grønn energi” vil påvirke prisene på naturgass. På den ene siden vil det være med på å gi økt etterspørsel, men samtidig også øke gassaktiviteten. Det er også interessant å se hvordan dette vil påvirke fornybar energi, som i fjor erstattet dyr gass ved økt produksjon. 

Flere EU-land mener at gass er nødvendig i overgangsperioden til et klimanøytralt EU innen 2050. Andre mener på motsatt side at dette vil forhindre investeringer i fornybare energikilder, som vindkraft, vannkraft og solenergi.

Det man i hvert fall kan konkludere med er at gass vil fortsatt være en viktig energikilde i tiden fremover. Med lave produksjonsnivåer (eller sanksjoner mot land som produserer mye gass, som Russland) vil prisene kunne fortsette å stige fremover. 

Hvordan påvirker dette selskaper som produserer gass?

Det er store sannsynligheter for at naturgass vil bli vedtatt som “grønt” i EUs taksonomi. Dette er utelukkende positivt for norske aksjer som ønsker å vokse i gassproduksjon, ettersom gass fra norsk sokkel er en “relativt” pålitelig og konkurransedyktig energikilde. Dette gjelder selskaper som blant annet Equinor, Aker BP og DNO. 

I rapporten “International Energy Outlook 2021” fra U.S. Energy Information Administration vises det at verden trenger å lete etter mer olje og gass for å produsere nok energi til forbrukere. Å produsere naturgass kontra kull gir både mye raskere og kostnadseffektive utslippskutt. 

For å vurdere selskaper som driver virksomhet innen gass er det derfor viktig å se på deres utslipp. Selskaper som har samlede utslipp over 270 gram Co2 per kilowatt/time, vil ikke klassifiseres som bærekraftig. Dette vil kunne resultere i et aksjefall for selskaper som ikke oppnår dette. 

Økte olje- og gasspriser vil ha en stor påvirkning på markedet. Dette vil øke kostnader hos noen selskaper, mens andre vil få en høyere inntjening som følge av prisøkningen. Mens olje- og gasselskaper vil dra nytte av dette, vil andre selskaper innen andre sektorer bli negativt påvirket. Dette gjelder blant annet flyselskaper, der olje og gass kreves i sin produksjon.

INVESTER I NATURGASS HER Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.

Ofte stilte spørsmål

Hva er naturgass?

Naturgass er en brennbar gass som finnes i jordskorpen. Det finnes som regel sammen med råolje, som er årsaken til at flere selskaper ofte produserer både olje og gass, som eksempelvis Equinor. 

Hvordan kjøper man naturgass?

Å investere i naturgass er like enkelt som å investere i andre råvarer eller aksjer. Du kan investere i naturgass direkte eller indirekte gjennom aksjer eller fond. 

Produserer Norge mye naturgass?

Norge er en stor eksportør av naturgass, og også den nest største eksportøren til EU. Dette har bidratt til den store interessen for naturgass blant norske investorer. 

Hvordan investere i naturgass?

Det er enkelt å investere i naturgas. Man kan enten investere i prisen til naturgass eller gjennom aksjer og fond. Dette gjøres på akkurat samme måte som andre investeringer. Lær hvordan her!

Hvordan tjene penger på naturgass?

For å tjene penger på naturgass er man nødt til å selge sin investering for en høyere pris enn man kjøpe den får. Ved å investere i prisen på naturgass (CFD), kan man også investere mot markedet, som vil si at man vil tjene penger dersom prisen reduseres. 

Hvilke aksjer produserer naturgass?

Det finnes flere selskaper som investerer i naturgass. Dette gjelder blant annet Equinor, Shell, Aker BP.

Aksjenerd og eiendomsinvestor. Mark Thorsen

Mark Thorsen er cofounder av aksjeskole.com, samtidig som han er forfatter på siden. Mark har skrevet mer enn 1.000 artikler om investeringer, og interesserer seg spesielt for indeksinvestering, utbytteaksjer og aksjefond.

I sin egen portefølje har Mark en mellomrisiko investeringsprofil og investerer primært når han er sikker på at risikoen ikke overstiger mulig avkastning. Mark begynte sin investeringsreise når han var 13-14 år, og har altså mye erfaring rundt emnet. Han har investert i enkeltaksjer, copytrading, en rekke aksjefond og eiendommer.

Se alle artikler av Mark Thorsen