Investering i råvarer? Slik gjør du det!

Å investere i råvarer, som blant annet olje, hvete, gull eller kakao, vil kunne være et godt innskudd i en bred investeringsportefølje. 

Dette vil være med på å redusere risikoen, og dermed øke muligheten for en god risikojustert avkastning. 

I denne artikkelen vil du lære hvordan du investerer i råvarer, hvilke råvarer du kan investere i samt fordeler/ulemper som er knyttet til råvare-investeringer. 

INVESTER I RÅVARER HER Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.

Kom i gang med å investere i råvarer: Steg-for-steg

Å investere i råvarer er en god måte å bygge en bred og diversifisert investeringsportefølje på. Dette vil dermed bidra til å spre risikoen. Det finnes en rekke råvarer å velge mellom, som blant annet gull, olje, sølv, sukker og hvete for å nevne noen. 

I motsetning til aksjeselskap er råvarer mer påvirket av makro-økonomiske forhold og ikke nødvendigvis hva som skjer i én økonomi, region eller sektor. 

Det finnes flere ulike strategier å investere i råvarer på. Noen investorer ønsker å ha råvarer i porteføljen som en langsiktig investering, mens andre utfører kortsiktige investeringer med et mål å oppnå kortsiktige gevinster. Sistnevnte strategi innebærer så klart mer risiko. 

Som en investor er det opp til deg å velge din investeringsstrategi ut fra ferdigheter, tid og risikovillighet. Uavhengig av din strategi vil du lære hvordan du kommer i gang med å investere i ulike råvarer i vår guide under, ved hjelp av 4 enkle steg. 

Steg 1 – Velg handelsplattform

Det første steget er å velge en plattform som er lett og sikker å handle fra. Det er også viktig å forsikre seg om at plattformen tilbyr de finansielle instrumentene som kreves for å investere i råvarer. Å benytte seg av en nettmegler gir både bedre utvalg, er rimeligere og man har mer kontroll over sint handler, sammenlignet med å benytte seg av en megler. Her er noen av faktorene man bør se på når man skal velge en plattform:

 • Utvalg av råvarer
 • Tilbyr både Exchange Traded Funds (ETF) og Contract for Difference (CFD)
 • Lave priser for å kjøpe og selge råvarer
 • At plattformen er brukervennlig og enkel å navigere gjennom
 • Tilbyr teknisk analyse-verktøy
 • Sosial plattform for videre læring

Med utgangspunkt fra disse kriteriene, og mange flere, kan vi anbefale plattformen til SaxoTrader. De har et svært godt utvalg av råvarer, og du kan handle det både gjennom ETFer og CFDer. Gjennom ETF investerer du i råvaren gjennom et fond, mens gjennom CFDer investerer du i prisen til råvaren uten at du eien råvaren fysisk.

 • saxo toplist stb 2
  Vurdering
  Hva vi tror
  • Velg mellom 12+ råvarer
  • Opptil 20x gearing
  • Brukervennlig og enkel plattform
  Kostnad per handel Fra 0,06% Minimumsinnskudd 0 kr. Mobil App Store
  7/10
  OPRRETT KONTO HER Les anmeldelse Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.

Steg 2 – Opprett en konto

I denne guiden vil vi fortsette å ta utgangspunkt i SaxoTrader ettersom det er den plattformen vi synes funker best for å kjøpe råvarer. 

Det andre steget i prosessen er å opprette en konto. Dette kan du enkelt gjøre på deres hjemmeside.

INVESTER I RÅVARER HER Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.
saxotrader

Til høyre øverst på plattformen ser du en knapp hvor det står “bli med nå”. Når du trykker på denne knappen vil du bli videreført til siden hvor du fyller inn dine personopplysninger. 

Når du har gjort dette vil du motta en mail fra SaxoTrader som du må bekrefte. Da kan du gjennomføre et innskudd til plattformen. Dette kan man gjøre via PayPal, bankoverføring eller andre ønskelige metoder. Minsteinnskuddet er på 50 dollar gjennom bankkort eller PayPal, og 500 dollar gjennom en bankoverføring. 

Steg 3 – Finn råvaren du ønsker å investere i 

Når du har opprettet en konto i en handelsplattform og satt inn et innskudd, er det på tide å finne råvaren du ønsker å investere i. I plattformen til SaxoTrader vil du se et søkefelt. Her søker du enkelt på den råvaren du ønsker å investere penger i.

Vi kommer til å ta utgangspunkt i oljen, ettersom dette er en råvare som har steget betraktelig de siste månedene er oljen. Årsaken til prisoppgangen er på grunn av press fra investorer og miljøaktivister borer oljeselskaper mindre en tidligere. Dette er med på å redusere etterspørselen, som igjen resulterer i høyere oljepriser. Dersom du ønsker å investere i en annen råvarer følger du akkurat samme metodikk.

Du søker på “oil” i søkefeltet for å investere i olje. Dersom du ikke vet hva du ønsker å investere i, kan du også trykke på “finn” på venstre side av plattformen. Dermed trykker du på “råvarer” og du får opp listen av alle råvarene som SaxoTrader tilbyr. 

Når du trykker på logoen vil du bli videreført til siden som gir deg mer informasjon rundt råvaren. Her kan du lese informasjon, kurs og annet nyttig statistikk. Dette vil bidra til å gi deg mer innsikt i investeringen. 

Steg 4 – Kjøp råvaren

Det siste steget i prosessen er å faktisk komme i gang med kjøpet. Når du har satt inn penger på din konto og funnet råvaren du ønsker å investere i, er du klar!

Når du har trykket deg inn på aksjen du vil investere i vil du se en blå knapp hvor det står “Handle”. Trykk på denne for å komme til kjøpssiden.

Da kan du velge for hvilket beløp du ønsker å kjøpe for. Husk at det ikke er anbefalt at man investere for mer enn man har råd til. I eksemplet under kan du se at vi ønsker å investere 1.000 dollar i olje, som tilvarer rundt 8.000 norske kroner. Når du er klar til å investere i olje trykker du på “angi rekkefølge”.

Så lett er det å komme i gang med å investere i en råvare. Som nevnt tidligere kan du bruke akkurat samme metode dersom du ønsker å investere i andre råvarer som naturgass, kakao, bomull, sukker etc. 

Husk at det å investere i råvarer innebærer en risiko, og at prisen reflekterer tilbudet og etterspørselen i verdensøkonomien. Vi anbefaler derfor alltid at du har lest deg opp, reflektert og gjort opp din egen analyse før du går i gang med din investering. 

Les videre i artikkelen om råvarer og fordelene/ulempene med å investere i råvarer. 

Hvorfor investere i råvarer?

Å investere i råvarer er en god måte å bygge en bred investeringsportefølje på. Dette vil bidra til å redusere risikoen, i motsetning til hvis du kun investerer i enkeltselskaper. 

Når du skal i gang med å investere i råverer, er det viktig å ha en forståelse for hva som driver prisen til den spesifikke råvaren opp eller ned. Eksempelvis beveger oljeprisen seg ut fra tilbud og etterspørsel. Prisbevegelsene avhenger av faktorer som blant annet politiske konflikter, samarbeidsavtaler mellom land og produksjonsforhold. 

Det finnes, som nevnt tidligere i artikkelen, ulike strategier rundt det å investere i råvarer. Noen er langsiktige og har flere råvarer i porteføljen uavhengig av økonomiske forhold. Andre følger makroøkonomiske hendelser tett og investerer i en spesifikk råvare når økonomien tilsier at dette vil være lønnsomt over en viss periode. Til slutt har man tradere som er veldig kortsiktige og kjøper og selger råvarer på samme dag ut fra teknisk analyse, kalt daytrading. 

Aksjer eller råvarer: Hva er best?

Så hvorfor skal man egentlig investere i råvarer? Investorer investerer jo først og fremst for å få god avkastning. Men kan en råvare egentlig gi like god avkastning? Svare er ja. Og i likhet med aksjemarkedet avhenger det selvfølgelig på hvilke råvare du investerer i. Mens noen har gitt svært god avkastning over tid, har andre gitt mindre. 

Ser man på råvareindeksen har investeringer i råvarer gitt en gjennomsnittlig avkastning på 6,8 % siden 1970. Dette er en litt dårligere avkastning en aksjemarkedet, men det er absolutt en god måte å redusere din helhetlige portefølje på. Under kan du se utviklingen av hvete-prisen de siste 20 årene. 

Bvn4AWDqb4qkXWEdmgBtiosMXUXfo2sDMA7NE2KQiE8k44NCHkk2UGovsyBZutaoGYL9u8r RsT5oMULkry6dcILVM7JSXljiiaJqSNa1kDmjcyFae Yt MrFeoTD24X3zad3Fhg

Trade råvarer

På grunn av råvarenes volatilitet, som betyr at de har en tendens til å svinge mye i verdi, er det blitt et populært produkt å trade. Når man trader råvarer, kjøper og selger man en råvare under samme intradag (mellom børsens åpnings- og stengningstid). 

Målet er dermed å oppnå gevinst på svært kort tid. Å trade råvarer innebærer høy risiko og krever både mye tid og kunnskap i å analyser råvareprisene. 

Den vanligste måten å trade råvarer på er gjennom CFDer. Gjennom et slikt instrument eier man ikke råvaren fysisk, men investeringen følger råvarens pris. Her har man også mulighet til å “geare” sin investering, som betyr at man investerer for mer penger enn man skyter inn. Man låner dermed penger fra megleren. Dette innebærer en svært høy risiko, men tilsier at man vil oppnå en langt høyere avkastning dersom prisen stiger enn man ville fått ellers. 

Man kan også investere i råvarer gjennom spesialtilpassede ETFer. Dette er børsnoterte fond som inneholder spesifikke råvarer. På den måten vil én investering ha en lavere risiko enn om man investerer i én råvare.

Fordeler og ulemper med å investere i råvarer

Som alle andre finansielle marked finnes det både fordeler og ulemper. For at du skal ha en bedre forståelse for om dette er et marked for deg eller ikke har vi lagd en liste over fordeler og ulemper med å investere i råvarer:

Fordeler

 • Reduser risikoen: På det finansielle språket har vi noe som kalles risikojustert avkasting. Det tilsier avkastningen man får i forhold til risikoen man tar. Å ha råvarer som en del av en helhetlig portefølje vil være med på å gi en høyere risikojustert avkastning. Årsaken til det er fordi råvareprisene ikke samsvarer med svingningene i aksjemarkedet. 
 • Bred portefølje: Dersom du er en investor som ønsker å bygge en portefølje over tid, er det lurt å ha flere investeringer som representerer ulike marked. Dette gjelder særlig dersom du er en passiv investor som ønsker å investere penger over tid. Det er sjeldent lurt å kun fokusere på et marked, og det er derfor oppfordret at man ikke putter alle eggene i en kurv. Se mot marked som: obligasjoner, aksjer, renter, eiendom, råvarer m.m.
 • Mange investeringsmuligheter: Det finnes en rekke ulike råvarer å investere i, som blir påvirket av ulike årsaker. For eksempel brukes det veldig ofte litium når man skal produsere el-biler. Dersom du er interessert i selskaper innenfor denne sektoren, som Tesla, vil det derfor være lurt å ha en forståelse for etterspørsel og tilbud etter denne råvaren. 
 • Svært lærerikt: Å ha en god innsikt i de ulike råvarene og hva som påvirker dem vil gjøre deg til en bedre investor. For selv om råvareprisene ikke blir påvirket av de samme faktorene som aksjer, vil prisutviklingen på råvarene kunne ha en stor påvirkning på aksjene. Dermed vil du kunne ha bedre forutsetninger for å gjøre gode investeringer totalt sett. 

Ulemper

 • Krever tid og research: Hva som påvirker de ulike råvarene er ofte mer komplekst sammenlignet med aksjer. Dersom du ønsker å være en aktiv investor, må du derfor holde deg oppdatert på makroøkonomiske hendelser.  
 • Uforutsette hendelser: Råvarer kan ofte bli påvirket av uforutsette hendelser, som naturkatastrofer, dårlig vær eller politisk uenighet. Ofte er dette hendelser man ikke kan forutse på forhånd. Det er derfor lurt å spre risikoen på dine investeringer. 
 • Volatilitet: Dersom en investering svinger mye i pris (i forhold til indeks) tilsier det at den er volatil. Flere av råvarene er svært volatile, som betyr at verdien på din investering vil kunne bevege seg mye på kort tid. Det er derfor viktig å ha en klar investeringsstrategi før du investerer i en råvare. 

Hva slags råvarer kan jeg investere i?

Det finnes en rekke råvarer du som investor har muligheten til å investere i. Dette gjelder blant annet:

 • Gull
 • Olje
 • Naturgass
 • Sølv
 • Kobber
 • Kakao
 • Bomull
 • Platinum
 • Hvete 
 • Sukker
 • Palladium
 • Aluminium 
 • Nikkel

Tidligere har vi nevnt SaxoTrader som vår anbefalte plattform for å investere i råvarer. Du finner alle disse råvarene i deres plattform. 

Hvilken råvare bør man investere i?

Det er vanskelig å anbefale en råvare, og hva man ønsker å investere i bør avhenge av faktorer som investeringsstrategi, risikovillighet og kunnskaper. 

Dersom man investerer i råvarer på grunn av man tror at aksjemarkedet vil falle, kan det være lurt å se mot gull. Denne råvaren er betraktet som en “hedge” mot aksjemarkedet, og gullprisene har ofte steget når resten av markedene har falt. 

Er du en langsiktig investor som ønsker å holde på råvaren over tid, kan det være lurt å se på råvarer som vil ha en høy etterspørsel i fremtiden. Blant annet ser vi at vi ønsker å gå bort fra olje og mer inn mot bærekraftige produkter. Hvis man tror el-bil-markedet vil fortsette å vokse, kan litium være en god investering, som er en råvare som blir brukt i de fleste el-biler. 

Må man skatte av sine råvare-investinger?

Alle finansielle investeringer man foretar seg, er man nødt til å skatte av. Det gjelder også om man investerer i råvarer. Husk at du også får igjen på skatten dersom dine investeringer skulle ende i minus. 

INVESTER I RÅVARER HER Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en råvare?

En råvare er et råstoff eller utgangsmateriale for en ferdig vare eller et halvfabrikat. Eksempler på råvarer er olje, gull, kobber, bomull og kakao. Råvarer blir kjøpt og solgt mellom landegrenser.

Hvordan investerer jeg i råvarer?

Å investere i en råvare kan kanskje høres rart ut. Det er derimot veldig vanlig blant profesjonelle investorer, og er like enkelt som å investere i aksjer. Les hvordan du investerer i råvarer her

Hvor investerer man i råvarer?

Det finnes flere måter å investere i råvarer på. Man kan investere i råvarer gjennom CFDer, ETFer eller indirekte gjennom aksjer. Gjennom ETF investerer du i råvaren gjennom et fond, mens gjennom CFDer investerer du i prisen til råvaren uten at du eien råvaren fysisk.

Hva vil det si å eie en råvare?

Når du investerer i en råvare vil verdien på din investering reduseres eller økes ut fra råvarens tilbud og etterspørsel. Dette gjelder også når du investerer gjennom CFDer, som betyr at du ikke investerer i råvaren fysisk, men investeringen følger råvarens prising.

Hva bestemmer prisen på råvarer?

Det er mange faktorer som er med på å påvirke prisen på en råvare. Råvarens tilbud og etterspørsel kan styres av blant annet politiske avtaler, klimaendringer, produksjonskapasitet.

Må man skatte av råvarer?

Ja, på lik linje med alle andre finansielle instrumenter er man nødt til å skatte av sin gevinst. Dette gjelder også når man investerer i råvarer.

Aksjenerd og eiendomsinvestor. Mark Thorsen

Mark Thorsen er cofounder av aksjeskole.com, samtidig som han er forfatter på siden. Mark har skrevet mer enn 1.000 artikler om investeringer, og interesserer seg spesielt for indeksinvestering, utbytteaksjer og aksjefond.

I sin egen portefølje har Mark en mellomrisiko investeringsprofil og investerer primært når han er sikker på at risikoen ikke overstiger mulig avkastning. Mark begynte sin investeringsreise når han var 13-14 år, og har altså mye erfaring rundt emnet. Han har investert i enkeltaksjer, copytrading, en rekke aksjefond og eiendommer.

Se alle artikler av Mark Thorsen