Investere i olje 2024 – Oljens prisutvikling og konkurranse mot fornybar energi

Olje er et av de viktigste ressursene vi har og står for over 40 % av verdens energiforbruk. Råvaren er også svært viktig for norske selskaper og den norske økonomien. 

I tillegg til at olje er en svært viktig ressurs, er det også et svært populært investeringsobjekt, spesielt blant nordmenn. 

I denne artikkelen vil du lære hvordan du investerer i olje, hva som styrer prisen og råvarens posisjon i forhold til det grønne skiftet og den fornybare energiens inntog.

INVESTER I OLJE HER Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.

Kom i gang med å investere i olje: Steg-for-steg

Den norske økonomien blir betydelig påvirket av prisen på olje. Man ser blant annet en klar korrelasjon mellom styrken på den norske kronen og oljeprisen. Oljen er også en viktig energiressurs, og står for over 40 % av verdens energiforbruk. 

Dersom man ser på Oslo Børs, kan man se at flere av selskapene er tilknyttet produksjon/salg av olje. Det tilsier at flere av selskapene er i oljesektoren, som igjen gjør at store endringer i oljeprisen kan føre til store utslag på det norske aksjemarkedet.

Som investor kan man investere i olje gjennom børshandlede fond (ETF), enkeltaskjer eller gjennom CFD, som tilsier at man investerer i det underliggende aktivum. På den måten kan du investere i oljeprisen uten å fysisk eie råvaren. 

Å investere i olje har vært populært blant investorer i lang tid. Som man kan se på bildet under har kursutviklingen vært meget positiv det siste året, med en oppgang på over 50 %. 

I guiden under vil vi vise deg hvordan du kommer i gang med å investere i olje, ved hjelp av 4 enkle steg.

INVESTER I OLJE HER Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.

Steg 1 – Velg handelsplattform

For å investere i olje er du først å fremst nødt til å velge en plattform som har de nødvendige finansielle instrumentene. 

Det finnes flere handelsplattformer å velge mellom, og det er lurt å finne en som er enkel å bruke, har godt utvalg av investeringsobjekter samt gir deg muligheten til å gjennomføre analyser gjennom teknisk analyse, statistikk etc. 

Her er noen faktorer du bør se etter når du skal velge en plattform:

 • Støtter investering av olje og andre råvarer
 • Tilbyr investering i både aksjer, børshandlede fond (ETF) og CFD-er
 • Lave gebyrer for å handle
 • Brukervennlig plattform
 • Tilbyr analyseverktøy
 • Sosial plattform for videre læring

Med utgangspunkt i disse kriteriene, og mange flere, kan vi anbefale plattformen til SaxoTrader. Plattformen tilbyr sine kunder å investere i olje på alle tenkelige måter, enten du er interessert i å investere i prisen på olje gjennom CFD-er, gjennom fond eller enkeltaksjer.

 • saxo toplist stb 2
  Vurdering
  Hva vi tror
  • Velg mellom 12+ råvarer
  • Opptil 20x gearing
  • Brukervennlig og enkel plattform
  Kostnad per handel Fra 0,06% Minimumsinnskudd 0 kr. Mobil App Store
  7/10
  OPRRETT KONTO HER Les anmeldelse Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.

Steg 2 – Opprett en konto

I denne guiden vil vi fortsette å ta utgangspunkt i SaxoTrader ettersom det er den plattformen vi synes funker best for å kjøpe olje og andre finansielle instrumenter. 

Det andre steget i prosessen er å opprette en konto. Dette kan du enkelt gjøre på deres hjemmeside.

saxotrader

Til høyre øverst på plattformen ser du en knapp hvor det står “bli med nå”. Når du trykker på denne knappen vil du bli videreført til siden hvor du fyller inn dine personopplysninger. 

Når du har gjort dette vil du motta en mail fra SaxoTrader som du må bekrefte. Da kan du gjennomføre et innskudd til plattformen. Dette kan man gjøre via PayPal, bankoverføring eller andre ønskelige metoder. Minsteinnskuddet er på 50 dollar gjennom bankkort eller PayPal, og 500 dollar gjennom en bankoverføring.

Steg 3 – Finn din investering

Når du har opprettet en konto i en handelsplattform og satt inn et innskudd, er det dags for å finne investeringsobjektet du ønsker å invstere i. Du søker enkelt på produktet i søkefeltet øverst i plattformen. 

Vi kommer til å ta utgangspunkt i å investere i olje gjennom CFD, som betyr at man investerer i oljeprisen. Som investor har man gjennom dette produktet både mulighet til å investere om oljeprisen vil stige eller falle samt at man kan geare investeringen, som betyr at man “låner” penger for å investere for mer enn man putter inn. 

Dersom du ønsker å investere i en annen råvarer, gjennom et fond eller enkeltaksje, kan du følge akkurat samme oppskrift.

Du søker på “oil” i søkefeltet for å investere i olje. Dersom du ikke vet hva du ønsker å investere i, kan du også trykke på “finn” på venstre side av plattformen. Dermed trykker du på “råvarer” og du får opp listen av alle råvarene som SaxoTrader tilbyr. 

Når du trykker på logoen vil du bli videreført til siden som gir deg mer informasjon rundt råvaren. Her kan du lese informasjon, kurs og annet nyttig statistikk. Dette vil bidra til å gi deg mer innsikt i investeringen.

Steg 4 – Kjøp olje

Det siste steget i prosessen er å faktisk komme i gang med kjøpet. Når du har satt inn penger på din konto og funnet råvaren du ønsker å investere i, er du klar!

Når du har trykket deg inn på aksjen du vil investere i vil du se en blå knapp hvor det står “Handle”. Trykk på denne for å komme til kjøpssiden.

Da kan du velge for hvilket beløp du ønsker å kjøpe for. Husk at det ikke er anbefalt at man investere for mer enn man har råd til. I eksemplet under kan du se at vi ønsker å investere 1.000 dollar i olje, som tilsvarer rundt 8.000 norske kroner. Når du er klar til å investere i olje trykker du på “angi rekkefølge”.

Så lett er det å komme i gang med å investere i olje. Som nevnt kan du også investere i olje gjennom fond, eksempelvis XOP, eller gjennom enkeltaksjer, som Equinor.

Les videre for å lære mer om olje, hva som styrer prisen og råvarens fremtidsutsikter.

Hva er olje?

Olje er et fossilt brennstoff som er dannet av døde plante- og dyrerester og sand. For å få tak i og bruke olje er man nødt til å bore seg ned i jordskorpa. Olje er også en råvare, og er blant de mest populære finansielle produktene å trade. Oljen har ofte blitt omtalt som “det svarte gullet” på grunn av dets verdi. 

I dag står olje for 41 % av energiforbruket i verden, samt for over 90 % av transportsektoren. Energien i olje og gass brukes også til oppvarming og matlaging samt i produksjonen av kjemisk industri, som farmasøytiske produkter, vaskemidler, maling etc. 

Hvorfor investere i olje?

Ettersom olje står for så mye av energiforbruket i verden, er det ikke så merkelig at råvaren også er svært attraktiv blant investorer. Dette gjelder også for investorer. Råvaremarkedet er stort, og har gitt god gjennomsnittlig avkastning over lang tid, og oljen har hatt en betydelig posisjon i dette markedet. 

Oljen skiller seg dog ut fra mange andre råvarer. Prisen på olje svinger ekstremt mye i pris, som betyr at den er en investering i olje er svært volatilt. Dette er på mange måte godt og vondt. Som investor kan du tape mye penger på svært kort tid, men du har også mulighet til å oppleve svært høy gevinst på dine investerte kroner. 

Flere investorer tar utnytte av svingningene, ved såkalt daytrading. Det betyr at man kjøper seg inn og selge seg ut på samme dag. En slik investering er klassifisert som svært risikofylt og krever ferdigheter innenfor teknisk analyse. 

Hva påvirker prisen på olje?

Prisen på olje bestemmes ut fra forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Dette er dog en svært enkel forklaring, ettersom prisen på olje har stor betydning for den økonomiske utviklingen i oljeimporterende og oljeeksporterende land. Når prisen på olje stiger, resulterer dette i store inntektsoverføringer til land med store oljeressurser, som Norge.

Her er noen faktorer på oljeprisen:

 • Politiske hendelser
 • Klimamål
 • Regulering av produksjonsvolum og pris 

Ettersom oljeprisen avhenger av makroøkonomiske hendelser, vil man kunne danne seg et bilde av hvor prisen vil bevege seg ut fra politiske hendelser. Det er lurt at du leser deg opp og gjør grundig research før du velger å investere i olje eller andre råvarer. 

Det grønne skiftet – vil fornybar energi utkonkurrere olje?

Nye fornybare energikilder har gitt oljeindustrien stor konkurranse de siste årene. Et tydelig eksempel på dette er skiftet fra biler som går på bensin til elbiler. I 2021 ble det registrert rundt 176.000 nye førstegangsregistrerte nye personbiler. Av disse var nesten 114.000 elbiler, altså rundt 65 %. I tillegg til dette har man flere hybrid-biler på markedet, som også er med på å redusere oljeforbruket. 

Oljesektoren har hatt monopol i transportsektoren i lang, lang tid. Men de siste årene ser vi at billig fornybar energi er blitt en tydelig trussel mot oljeselskapenes forretningsmodell. Skal oljen konkurrere mot elbilene, så er den nødt til å være billig. Dette vil føre til at oljeprisen vil reduseres. 

Hvordan påvirker det grønne skiftet olje-investeringene?

Blant investorer ser man at mange velger å gå bort fra oljesektoren og inn mot fornybar energi. Dette er kanskje ikke så merkelig når man ser mot EUs planer som inkluderer kraftige kutt i klimagassutslippene og netto nullutslipp innen 2050. 

Det at forvaltere er nødt til å tenke på bærekraft når de investerer for å tiltrekke seg kunder, i kombinasjon med at mange privatinvestorer har et stort fokus på ESG, gir også muligheter. Selv om planene tilsier at det vil kuttes kraftig i klimagassutslipp, vil det neppe skje umiddelbart. Det finnes også flere markeder utenfor EU der det blir produsert mye olje. 

Dersom produksjonsnivået dras ned kraftig i forhold til verdens forbruk, vil dette øke etterspørselen og redusere tilbudet etter råvaren, som igjen vil resultere i økte priser. 

Til tross for at verden beveger seg mot et mer bærekraftig samfunn, er vi fortsatt avhengig av oljen per tid. Derfor vil olje fortsatt være attraktivt som en investering. Og jo flere som velger å ikke investere på grunn av oljens påvirkning på miljøet, desto større oppside har man fra et investeringsperspektiv. 

Oljeselskapenes omstilling til fornybar energi

Som nevnt tidligere i artikkelen kan man investerer i olje gjennom enkeltselskaper, deriblant Equinor, Shell og Total. Men hvordan vil disse selskapene overleve i en verden som beveger seg mer mot fornybar energi? Jo, de må omstille seg. Og nettopp dette ser vi klare tendeser. 

I 2021 kom det internasjonale energibyrået (IEA) ut med en rapport som omhandlet oljesektorens forhold til klima. Rapporten viste blant annet at de 7 største europeiske oljeselskapene, inkludert Equinor, plasserte rundt 7,5 % av sine investeringer i fornybar energi i året 2019. 

Det er ventet at denne prosentandelen vil øke, ettersom flere selskaper har rapportert om en gradvis omstilling mot fornybar energi. Et godt eksempel på dette er det danske selskapet Ørsted, som på tidlig 80-tallet var engasjert i transportsystemer for olje- og naturgass men som er et fornybar energi-selskap.

Er det lurt å investere i oljeselskaper?

Sammenligner man europeiske oljegiganter, som Equinor, Total, BP og Shell, mot andre verdensdeler, ser man at disse selskapene har et tydelig større fokus på å omstille seg til fornybar energi. Dette betyr at de fortsatt vil ta del i oljeindustrien, som ikke vil forsvinne med engang, samtidig som de tar markedsandeler i fornybar energi-sektoren. 

Disse selskapene har også gode forutsetninger for å gjøre det bra frem i tid. De tiltrekker seg kunnskapsrike mennesker (humankapital) og har sterk økonomi, som gjør at de både kan investere store summer i fornybar energi samt gjennomføre oppkjøp av mindre virksomheter som opererer i denne sektoren. 

Ser man på for eksempel Equinor, har selskapet hatt en avkastning på over 80 % de siste 5 årene. Dette tilsvarer en avkastning på godt over 15 % årlig. Å investere i disse selskapene kan derfor gi en betydelig meravkastning på grunn av:

 • Deres store posisjon i markedet
 • Attraktivt arbeidsmarked for de smarteste hodene
 • Villig til å omstille seg den grønne økonomien

Les mer om norske aksjer her.

INVESTER I OLJE HER Alle investeringer foregår på egen risiko. Man kan risikere å tape sitt investerte beløp.

Ofte stilte spørsmål

Hva er olje?

Olje er et fossilt brennstoff som er dannet av døde plante- og dyrerester og sand. For å få tak i og bruke olje er man nødt til å bore seg ned i jordskorpa.

Hvordan investere i olje?

Du kan investere i olje gjennom CFD, som følger prisen, fond eller enkeltaksjer. Lær hvordan du investerer i olje her.

Må jeg skatte av investering i olje?

Ja, i likhet med alle andre investeringer er du nødt til å skatte av din fortjeneste. Du vil også få tilbake penger fra skatten dersom du skulle tape penger på dine investeringer. 

Hvor kan jeg investere i olje?

Det finnes flere plattformer som tilbyr investorer å investere i olje. Vi kan anbefale SaxoTrader. Gjennom deres handelplattform kan du investere i olje gjennom både CFD, aksjer og ETFer. 

Vil fornybar energi utkonkurrere olje?

Nye fornybare energikilder har gitt oljeindustrien stor konkurranse de siste årene. På et tidspunkt vil det være tenkelig at brorparten av forbruket kommer fra fornybar energi. Likevel vil vi være avhengig av olje i lang tid fremover fortsatt. 

Bør jeg investere i oljeselskaper?

De store oljeselskapene, særlig i Europa, har vist seg flinke til å omstille seg samfunnets utvikling rettet mot fornybar energi. Det finnes flere oljeselskaper som kan gi god avkastning fremover. 

Aksjenerd og eiendomsinvestor. Mark Thorsen

Mark Thorsen er cofounder av aksjeskole.com, samtidig som han er forfatter på siden. Mark har skrevet mer enn 1.000 artikler om investeringer, og interesserer seg spesielt for indeksinvestering, utbytteaksjer og aksjefond.

I sin egen portefølje har Mark en mellomrisiko investeringsprofil og investerer primært når han er sikker på at risikoen ikke overstiger mulig avkastning. Mark begynte sin investeringsreise når han var 13-14 år, og har altså mye erfaring rundt emnet. Han har investert i enkeltaksjer, copytrading, en rekke aksjefond og eiendommer.

Se alle artikler av Mark Thorsen