Investeringstips — slik bygger du en portefølje for langsiktig suksess

Ønsker du å komme i gang med å investere i aksjemarkedet? Da er det lurt å ha planlagt en investeringsstrategi på forhånd. 

Å investerer i aksjemarkedet har vært en lønnsom måte å spare penger på. Mange tenker ofte at det er kompliserende å komme i gang, men dette er ikke tilfellet. Man trenger ikke å ha mye penger for å komme i gang, og man kan trygt starte med mindre beløp. 

I denne artikkelen vil du få gode investeringstips ut fra din risikovillighet og mål. Dette vil gi deg et godt utgangspunkt til å tjene mer penger over tid. Vi har også laget en guide som viser deg hvordan du investerer. 

Slik kommer du i gang med din investering: Steg — for — steg

Å investere i det finansielle markedet har gitt god avkastning over tid og har vist seg å være særdeles mer lønnsomt sammenlignet med å la pengene ligge i banken. For å ta et eksempel har Oslo Børs i snitt hatt en årlig avkastning på 11,5 % siden 1982 og frem til 2020. Dette er til stor kontrast fra banken, som har gitt en rente på rundt 2 %. Ved å bygge en god portefølje bestående av flere aksjer og fond vil du ha en bedre forutsetning for å ha en god økonomi frem i tid. 

Når du skal i gang med å investerer er det viktig at du har en investeringsstrategi klar på forhånd. Dette innebærer blant annet:

 • Hvor langsiktig ønsker du at dine investeringer skal være?
 • Har du som mål å sette opp en spareplan?
 • Vil du fokusere på fond eller enkeltaksjer? 
 • Hvor stor risiko ønsker du å ta?

Dette er essensielle spørsmål å stille seg selv før man går i gang med å investere. Vi vil komme mer tilbake til det senere i artikkelen. I denne seksjonene vil vi vise deg hvordan du faktisk kommer i gang med å investere. Å investere er mye enklere og raskere enn det mange forestiller seg. Lær hvordan under.

Lag en investeringsplan

Når du skal i gang med å investere er det viktig at du legger en plan på forhånd. På den måten vil du ha et bedre fundament for å bygge en portefølje som passer deg og dine mål. 

Det mange ikke er klar over når man begynner med å investere i aksjemarkedet er at mye av det omhandler det psykologiske spekteret. Det er blant annet vist at det er vanskeligere å selge en aksje som viser røde tall i motsetning til en aksje som har positiv avkastning. Ved å ha en investeringsplan vil man reduserer muligheten for å gjennomføre drastiske beslutninger – og dermed følge seg til sin plan. 

Her er noe som er viktig å tenke på når du skal i gang med å investere:

 • Hvor lenge ønsker du å være investert i investeringsobjektet? Noen investorer kjøper og selger aksjer kortsiktig som mål om å tjene gevinst på kortsiktige svingninger. Andre kjøper aksjer for å holde dem lenge i sin portefølje fordi de har troen på selskapets fremtidige inntjeninger. Det er viktig at du har en plan for dette før du investerer. Mange investerer også i aksjefond, som de gjerne ønsker å holde over mange tiår. 
 • Hvor mye risiko ønsker du å ta? Her er det store skiller mellom investorer. Noen er villige til å ta høy risiko for å få høyere avkastning, men dette kommer også med en høyere risiko. Dette blir kalt for risikojustert avkastning. Folk med høy risiko har ofte en portefølje bestående av flere vekstaksjer med høyt potensial og mindre i fond. Her finner det såklart mange kombinasjoner, så det er viktig at du bygger en portefølje som passer din risikovillighet.
 • Har du penger til rådighet? Det er viktig å være klar over at å investere i aksjemarkedet alltid innebærer en form for risiko. Selv om aksjemarkedet har gitt en betydelig bedre avkastning enn andre investeringstyper, vil aksjemarkedet oppleve svingninger. Det er derfor viktig å tenke på om du trenger din investert kapital i nærmeste fremtid. Hvis ja, kan det være lurt å tenke to ganger, eventuelt å ha en betydelig lav-risiko portefølje. Jo høyere tidsperspektiv du har, desto større risiko kan du ta. 

Over tid har det vært lønnsomt å investere i aksjemarkedet. Men å kjøpe aksjer tilfeldig er sjeldent en god ide, og er ikke særlig holdbart. Du burde legge en god plan for sparing og bestemme deg for hvor mye penger du vil bruke på forhånd. Jo lengre du ønsker å binde pengene dine i markedet, desto mindre vil kortsiktige svingninger ha en betydning for din investeringsplan. 

Bygg en bred og stabil portefølje

Som nevnt tidligere er det lurt å bygge en bred portefølje bestående av ulike investeringsobjekter som representerer ulike marked, sektorer og økonomier. På den måten vil du være mye mindre sårbar dersom en aksje skulle falle i verdi. 

Det er flere måter man kan bygge en god, diversifisert portefølje på. For å sikre at din portefølje står stødig selv i dårlige tider er det lurt å investere i aksjer i ulike:

 • Geografiske områder: Å kun investere i det norske markedet vil gjøre deg sårbar dersom den norske økonomien opplever et smell. Derfor er lurt å investere i aksjer spredt over ulike geografiske områder. Dette kan være alt fra Norden, Europa, Amerika, Asia med mer. 
 • Markeder: Det er lurt å spre investeringene ut over ulike markeder. Man kan for eksempel investere i fremvoksende markeder som inkluderer aksjer fra land som Brasil, Sør-Afrika, Kina osv. 
 • Sektorer: Vi har opplevd de siste årene at teknologisektoren har dominert markedet. Det så vi også for 20 år siden, før den kjente IT-boblen sprakk. Forhindre deg å opplev noe lignende ved å spre investeringene ut over ulike sektorer. Dette kan være innenfor teknolog, energi, finans- og bank, eiendom, konsum etc. 
 • Selskapsstørrelser: Det er ofte spennende å investere i nye selskaper med skyhøyt potensial. Og selv om dette potensielt kan gi svært god avkastning, innebærer det også en høyere risiko sammenlignet med selskaper som har vist god og stabil vekst over flere år. Det kan dermed være lurt å investerer i ulike selskaper som er i ulike sykluser av deres “liv”.
 • Bærekraft: De siste årene har bærekraft virkelig kommet på blokka, og flere investorer ønsker å investerer i selskaper som har et stort fokus på dette. Husk at å kun investerer i “grønne” selskap også vil bety en mindre diversifisert portefølje. Likevel kan man ha fokus på sunne selskaper ved at de har en god ESG-score. Du kan søke opp selskaper og se hvordan de scorer på dette her

Aksjer eller fond – eller begge deler? 

Så når man skal bygge en portefølje som tåler dårlige perioder, bør man da investere i aksjer eller i fond?

Når man investerer i en aksje har man kjøpt seg en eierandel i kun ett selskap. I motsetning har man et fond, enten det er et aksjefond eller indeksfond, som er en portefølje bestående av mange ulike aksjer. 

Å investere i aksjer er for mange veldig spennende, og man lærer en hel del. Selv om du ønsker å investerer i enkeltaksjer, kan vi fortsatt anbefale at du har fond i din portefølje. På den måten vil du fortsatt kunne oppleve avkastningen du får gjennom disse selskapene, men du vil ikke bli like negativt påvirket dersom investeringene skulle falle i verdi. 

For å oppsummere; kan vi anbefale deg å kun investere i fond dersom du ikke ønsker å bruke tid på analyser og ønsker kun å ha en bred eksponering mot aksjemarkedet. Dersom du dog har et ønske om å gjøre aktive valg og investeringer vil vi råde deg til å ha en portefølje som består av både enkeltaksjer og fond. På den måten vil du reduserer risikoen betraktelig samtidig som du vil ta del i verdiskapningen som skjer på aksjemarkedet. 

Det kan også være greit å vite at det finansielle markedet består av mange ulike investeringstyper. Hvis man ønsker kan man også fylle opp porteføljen med andre investeringer som kryptovaluta, råvarer, ETF-er osv. Førstnevnte innebærer en vesentlig større risiko, så det kan være lurt å ikke ha en for stor andel av slike investeringer, selv om det kan være smart å ha noe. 

Tenk langsiktig

Den største fallgruven for mange investorer er at man selger seg for tidlig ut. Å bli utålmodig eller selge seg ut når man ser at markedet faller følger ofterer til dårlige enn god resultater. Å tenke langsiktighet er dermed essensielt dersom man ønsker å oppleve gode resultater med sine investeringer. 

Det er også viktig å unngå all “støyet” man hører fra diverse finansielle nyhetsaviser og forumer. Med historier som “ble Bitcoin-millionær” eller “tapte alle pengene sine på aksjer” er det lett å bli påvirket. Dette vil man dog ikke oppleve dersom man klarer å lage en bred portefølje, og ikke får panikk når markedet skulle snu. 

Et prakteksempel på dette var når markedet falt i februar / mars 2020. Mange som fulgte trendene valgte på dette tidspunktet å selge alt de eide av investeringsobjekter. Det ledet til at mange investorer tapte svært store beløp. Hadde de heller vært tålmodige og sittet på sine investeringer under denne perioden ville de opplevd at markedet hentet seg inn igjen, og endte året med svært god avkastning. 

Her er 3 gode tips du bør tenke på:

 • Unngå å invester ut fra følelser: Dersom du opplever at dine investeringer faller i verdi er det første instinktet å selge seg ut før det er for sent. Dette fører ofte til at du kjøpte deg inn dyrt og solgte unna billig. Da er det bedre å sitte rolig i båten. Husk at fallet allerede har skjedd, og det er umulig å spå hva neste dag vil by på. I stedet for å selge seg ut kan dette være et godt tidspunkt å kjøpe for, ettersom prisen for investeringsobjektet da kan være på “billigsalg”. 
 • Unngå å følge med på svingningene: Er du en langsiktig investor? Da kan du unngå å følge med på daglig opp- og nedturer, ettersom det vil ha liten betydning for din langsiktige spareplan. For å få maks uttelling for dine sparepenger er det lurt å spre investeringene i mange ulike investeringsobjekter og kontinuerlig investere i disse. Dette kan være å ha planlagt et visst beløp hver gang man får månedslønn. 
 • Å slå markedet er vanskelig: Mange småinvestorer sine mål er å slå markedet. Dette kan være Oslo Børs hovedindeks eller en annen referanseindeks. Å utkonkurrere markedet er svært vanskelig, og spesielt dersom man forsøker å gjøre det på egenhånd gjennom aktive investeringer. 

Som vår oljefondsjef Nicolai Tangen har uttalt, gjør de en formidabel jobb dersom de lykkes 51% av tiden. At du som enkelt investor skal klare det samme er vanskelig. Dette kan være greit å tenke på når du skal i gang med å investere. 

Husk at vi ikke fraråder deg å investere i enkeltaksjer, ettersom dette både er svært lærerikt og spennende. Men hvis du har et klart mål og tidshorisont for din sparing, vil du kunne enklere la sparepengene dine jobbe for deg. Å kombinere langsiktige investeringer med investeringer i enkeltaksjer er ofte en kombinasjon som mange dyktige investorer trives med. 

Ikke styr unna din strategi

Enten du ønsker å investere i aksjer eller fond – eller begge deler, er det viktig at du følger din egen strategi. Finn ut av din motivasjon for å investere og har en langsiktig plan. De fleste som lykkes på børsen er de som er tålmodige og er investert over en lengre periode. 

Dersom du har et langsiktig perspektiv trenger du ikke å bekymre deg over korte svingninger. Du kan dermed la pengene jobbe for deg, og heller fokusere på det som betyr noe for deg. Lykke til med dine investeringer!

Ofte Stilte Spørsmål

Hva bør jeg investere i?

Det kommer an på din risikovillighet og investeringsstrategi. Det er lurt å bygge en bred portefølje som består av flere investeringsobjekter. 
Se en liste over mulige investeringer.

Hvordan tjene penger på sikt?

De mest suksessfulle investorene har laget en god investeringsplan for sine investeringer. Dette reduserer muligheten for å gjøre drastiske valg. 

Hva er viktig å tenke på for en investor?

De aller færreste investorene tjener mye på kort sikt, og langsiktighet har vist seg å være noe av det viktigste når man skal investere i aksjemarkedet. Det kan være lurt å ha en konkret spareplan når du skal i gang med å investere. 

Bør jeg investere i aksjer eller fond?

Det finnes ingen fasit svar. Å investere i enkeltaksjer innebærer en betydelig høyere risiko enn fond, som er en portefølje som består av mange ulike aksjer. Mange investorer velger å kombinere. 

Aksjenerd og eiendomsinvestor. Mark Thorsen

Mark Thorsen er cofounder av aksjeskole.com, samtidig som han er forfatter på siden. Mark har skrevet mer enn 1.000 artikler om investeringer, og interesserer seg spesielt for indeksinvestering, utbytteaksjer og aksjefond.

I sin egen portefølje har Mark en mellomrisiko investeringsprofil og investerer primært når han er sikker på at risikoen ikke overstiger mulig avkastning. Mark begynte sin investeringsreise når han var 13-14 år, og har altså mye erfaring rundt emnet. Han har investert i enkeltaksjer, copytrading, en rekke aksjefond og eiendommer.

Se alle artikler av Mark Thorsen