Dette bør du vite om Bitcoin volatiliteten

For de fleste som er investert i bitcoin har det vært en urolig periode de siste månedene. Økende usikkerhet knyttet til inflasjon og rentebaner har gjort at mange velger å realisere sine gevinster. Men også usikkerhet knyttet til hvordan bitcoin vil gjøre det sammenlignet med andre kryptovalutaer har ført til en kraftig økning i volatiliteten.

Dette har ført til at mange ønsker å lære mer om hvordan denne fremtidsrettede teknologien egentlig fungerer, samt hvilke spennende muligheter kryptovaluta kan by på for langsiktige investorer. Nettopp dette har ført til at stadig flere ønsker å delta på bitcoin kurs for å lære mer om blockchain og kryptovaluta.

Hvorfor er bitcoin så relevant?

I begynnelsen var det lite handel og høy volatilitet knyttet til kryptovaluta. Dette skyldes at det kun var et niche market som gjennomføre handler, og at det derfor var store bevegelser når noen gjorde en transaksjon. Dette har endret seg betydelig de siste årene og stadig flere institusjonelle investorer har begynt å laste opp med bitcoin i sine porteføljer.

Imidlertid har den økte populariteten også ført med seg en rekke rykter og usikkerhet knyttet til fremtiden for denne kryptovalutaen. Her er det store ulikheter og uenigheter knyttet til forskjellige fagfelt. Noen mener nemlig at bitcoin vil bli det nye gullet for investorer som søker beskyttelse mot inflasjon, mens andre kaller det hele en bløff. Uten at vi skal ta noe standpunkt i denne debatten nå, vil vi belyse viktigheten av man tilegner seg de nødvendige kunnskapene for å fatte gode investeringsvalg.

Hva har skjedd med prisen på bitcoin i Norge?

Siden prisen nådde en foreløpig topp på slutten av 2021 har verdens største kryptovaluta mistet en betydelig del av sin verdi. Årsaken til dette er at en rekke sentralbanker har valgt å endre sine rentebaner, noe som har påvirket inflasjon og husholdningenes kjøpekraft. Vi mistenker at det er nettopp derfor vi har sett en sell-off i krypto markedet de siste månedene.

Her sitter det en rekke mindre investorer som i dag har et behov for å realisere gevinster for å dekke økte kostnader, noe som har ført til et press på tilbud og etterspørsel. Dette kan by på en utrolig god entry for langsiktige investorer, men kan også påføre kortsiktige tap for de som blir sittende gjennom turbulensen. Når dette er sagt vil det være opp til hver enkelt investor å avgjøre hvilken strategi og assets som passer best for deres egen portefølje. Vi anbefaler som alltid at man setter seg godt inn i ulike aktivaklasser, samt gjør helhetlige risikovurderinger før man fatter en beslutning.

Oppsummering

Bitcoin har opplevd en vanvittig volatilitet den siste perioden, men dette kan ha flere naturlige årsaker. Blant annet har vi sett en endring i pengepolitikken i USA, men også at utvinnere av kryptovaluta har påløpt økte kostnader på grunn av strømkrisen. Derfor har mange endt opp med å måtte stenge ned midlertidig, noe som igjen har påvirket både tilbud og etterspørsel for mange av de store kryptovalutaene på markedet.

Redaksjonen

Se alle artikler av Redaksjonen