EU-kommisjonen legger til CBD til CosIng-databasen

EU-kommisjonen har nylig lagt til naturlige ekstrakter fra cannabisplanten CBD til sin kosmetiske ingrediensdatabase CosIng. Da Norge er knyttet til EU på dette området, vil loverket vil også omfatte det norske markedet. 

Dette for å bringe klarhet ovenfor industrien og utløse ny innovasjoner på feltet. Lovgivningen rundt CBD-produkter på EU-markedet har ikke alltid vært klar og tidligere endringer i lovgivningen har bidratt til å skape forvirring blant forbrukerne. Nå er lovgivningen imidlertid avklart og det har blitt lovlig å tilsette CBD i kosmetikk som selges i EU. Fram til februar 2021 var kun syntetisk CBD tillatt i CosIng-databasen.

Forskjellen mellom syntetisk naturlig CDB er at syntetisk CBD fremstilles i laboratorier ved hjelp av biomolekyler og kjemikalier. Forøvrig er forbindelsene like og påvirker kroppen på samme måte som naturlig CDB. 

Den 4. Februar 2023 la EU-kommisjonens (EC) generaldirektorat for industri, indre marked og entreprenørskap 2 ingredienser til EUs CosIng-database. Den første er cannabidiol som er naturlig avledet fra Cannabis Sativa L. (hamp) og den andre er cannabidiol som er naturlig avledet fra blader av Cannabis Sativa L. (hamp). Disse er nå lovlige som ingredienser for bruk i kosmetiske pleieprodukter.

Til tross for at CosIng ikke er juridisk bindende, fungerer databasen som en retningslinje for medlemslandene i EU og EØS når nasjonale forskrifter angående kosmetiske produkter skal tas. CosIng har som mål å harmonisere EUs nasjonale kosmetikklovgivning med må om å lette fri bevegelse av disse produktene innenfor EUs medlemsland.

EIHA har ba om oppheving av alle forbud

European Industrial Hemp Association (EIHA) – en internasjonal organisasjon som fremmer interessene til industrielle cannabisentreprenører i Europa, har bedt om å oppheving av alle forbud mot hamp-avledede ingredienser for å gjøre plass for nye INCI-oppføringer. Det var EIHA som foreslo ovenfor EU at CBD skulle legges til i den europeiske kosmetikkdatabasen CosIng. 

CBD kan nå finnes i CosIng-databasen under navnet Cannabidiol, som er produsert fra cannabisekstrakt, harpiks eller tinktur. Produkter med CBD, som CBD-olje, kan nå markedsføres på lovlig måte med følgende innenfor følgende kategorier: anti-talg, antioksidant, hudpleie og hudbeskyttelse.

Lovene varierer på tvers av EU

Flere fagfolk og eksperter i kosmetikkindustrien har tidligere sagt at regelverket for CBD-produkter var uklart. Enkelte av EUs medlemsland har vedtatt sine egne CBD-lover og forskrifter som ikke alltid samsvarer med CosIng eller lovene som er fungerende i andre EU-land.

Enkelte land tillater kun CBD-kosmetikk som er fri for THC og avledet fra fibrene eller frøene som selges innenfor deres grenser. Andre land praktiserer en mildere tilnærming og godkjenner opp til 1 % av THC i ferdige CBD-produkter. For ytterligere å komplisere ting, har vært enkelt land sine egne sett med merkings- , produksjons- og markedsføringskrav. 

Det faktum at det finnes så mange medlemslandsforskrifter tvinger distributører og  produsenter av CBD-produkter til å følge ulike forskrifter i hvert land hvor disse produktene lovlig kan selges. Som en konsekvens fører dette vide spekteret av ofte motstridende bestemmelser til at det nesten er umulig for selskapene å fritt handle sine produkter innenfor EU.

Dette betyr oppføringene for fremtiden

Man tror likevel at avklaring godkjenning CosIng er et skritt mot nært forestående harmonisering. EU-domstolens kjennelses er nemlig bindende for alle EUs medlemsland, og det impliserer at EU-regjeringer som slår ned på salg og markedsføring av CBD-kosmetikk, er nødt til å endre sine lover og forskrifter.

Slike lovendringer ikke skje over natten. Likevel representerer EU-domstolens kjennelse og de nylige reguleringsendringene til CosIng viktige skritt mot etableringen av et betydelig mer konkurransedyktig CBD-marked i Europa, som på sikt kan gjøre det lettere å bryte internasjonale handelsbarrierer. 

Katalogens funksjon er å koordinere markedsføring av kosmetiske produkter i alle EU-land. Dette betyr at flere land sannsynligvis vil forplikte seg. På sikt vil flere selskaper produsere kosmetikk som inneholder naturlig CBD – noe som utvider potensialet i markedet.

Sjekk produktene som du bestiller 

Da Norge er knyttet til det europeiske markedet, vil endringene også gjelde her. Betyr dette at man nå fritt kan bestille CBD-produkter? Husk at når du bestiller CBD-produkter, må du være obs på at ikke alle CBD-produkter som finnes på markedet oppfyller lovkravene. Eksempelvis er markedsføring av CBD-produkter beregnet for oral bruk i strid med myndighetenes lovgivning. I markedsføringen er det heller ikke lov å påsta at produktet bedrer helsen eller på noen annen måte virker som et legemiddel. Et produkt det imidlertid er helt trygt å kjøpe, og som holder seg innen for EU’s lovverk, er CBD olje Norge

Redaksjonen

Se alle artikler av Redaksjonen