Hva er valuta-trading?

Nordmenn er glade i å reise og mange forbinder nok valuta med ferie. Men valuta er mer enn bare noe vi bruker på ferie eller når vi handler på nett, valuta kan også trades med mot hverandre.

bb

Valutamarkedet

Noe som skiller valuta-trading fra annen trading er at det er et internasjonalt markedet uten noen sentral markedsplass. Siden det er et internasjonalt marked er det åpent 24 timer i døgnet i fem og en halv dag i uken, og valutaer handles over hele verden i de store finanssentrene i nesten hver tidssone. Men det betyr også at valutamarkedet kan være ekstremt aktivt når som helst, med prisantydninger som endrer seg konstant.
Valutahandel gjøres elektronisk over disk (OTC). Dette betyr at alle transaksjoner skjer via datanettverk blant tradere over hele verden i stedet for på én sentralisert børs.
Det er naturlig å anta at et lands økonomiske parametere er det viktigste kriteriet for å bestemme valutaverdien, men det er ikke tilfelle. En undersøkelse fra 2019 fant at store finansinstitusjoner spilte den viktigste rollen i å bestemme valutapriser.

Hvordan trades valuta

Størsteparten av all valuta-trading foregår i spotmarkedet. Der kjøpes og selges valuta basert på markedsprisen deres. Denne prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel og beregnes basert på flere faktorer. Disse inkluderer økonomisk ytelse, gjeldende renter, pågående politiske situasjoner (både lokalt og internasjonalt) og oppfatningen av den fremtidige ytelsen til en valuta mot en annen.
En fullført avtale er kjent som en spotavtale. Det er en dobbeltsidig transaksjon der én part leverer et avtalt valutabeløp til motparten og mottar deretter et spesifisert beløp av en annen valuta til den avtalte valutakursverdien. Etter at en posisjon er stengt er oppgjøret i kontanter. Selv om spotmarkedet er kjent som et markedet som omhandler transaksjoner i nåtiden, i stedet for i fremtiden, tar disse handlene to dager for de gjøres opp.
Valuta-trading fungerer som alle andre transaksjoner der du kjøper et aktivum ved å bruke en valuta. Markedsprisen forteller en trader hvor mye av en utvalgt valuta som kreves for å kjøpe en annen. For eksempel viser gjeldende markedspris for valutaparet GBP/USD hvor mange amerikanske dollar det koster å kjøpe ett pund.
Tradere spekulerer i valutapar med det målet å tjene på at en valuta styrkes eller svekkes mot en annen. Når prisen på et valutapar stiger betyr det at basen styrker seg og når det faller svekkes basen.

bbb

På grunn av den daglige volatiliteten i valutamarkedene, eksisterer muligheten til å tjene på endringer som kan øke eller redusere en valutas verdi i forhold til en annen. En prognose om at en valuta vil svekke seg er i hovedsak det samme som å anta at den andre valutaen i paret vil styrke seg siden valutaer handles som par.
Valuta-trading kan egne seg for de med mindre kapital da det er lettere å gjøre i valutamarkedet enn andre markeder. Men det er viktig å gjøre nøye research og forstå valutamarkedet før man bestemmer deg for å begynne å trade. Som med all annen form for trading medfører også valuta-trading risiko for tap.

Redaksjonen

Se alle artikler av Redaksjonen