Interessante «sin stocks» som kan være aktuelle å vurdere i en balansert portefølje 

Det engelske begrepet «sin stocks» benyttes om selskaper med virksomhet innenfor sektorer som noen vil se på som uetiske – for eksempel alkohol, tobakk, pengespill og våpenproduksjon. Noen forvaltere og investorer velger helt bort slike selskaper, basert på forskjellige kriterier og modeller som ESG (Environmental, Social and Governance). På den andre siden er det mulig å argumentere for at det er fornuftig å faktisk engasjere seg i denne type selskaper, for å støtte opp under positive forandringer. Dessuten kan avkastningen være attraktiv. 

Alkohol og tobakk 

Produksjon og salg av alkoholholdige drikker eller tobakksprodukter er en interessant kategori, med en rekke store globale aktører. Misbruk av alkohol fører selvfølgelig til skader både på individ- og samfunnsnivå, men samtidig er det også mange som nyter øl, vin eller sprit på en ansvarlig måte. Bransjen domineres globalt av en håndfull store konsern, som Diago, Anheuser-Busch inbev, Pernod Ricard, Heineken, Ambev og Constellation Brands. I denne sammenhengen er Carlsberg, morselskapet til norske Ringnes, en liten aktør. 

Markedet for alkoholholdige drikker er i stor grad drevet av merkevarer med lange tradisjoner. For eksempel har det anonyme konsernet Diageo merkevarer som Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness og en rekke andre kjente brands i porteføljen sin. Husk også på aktører på det kinesiske markedet, Kweichow Moutai er faktisk verdens største produsent av alkoholholdige drikker. 

Tobakksprodusenter kan være noe vanskeligere å forsvare i en moderne portefølje. Store aktører som British American Tobacco, Philip Morris og Imperial Brands opplever synkende etterspørsel i flere markeder, samtidig som vekst skjer i utviklingsland. Derfor er det lurt å vurdere selskapene nøye før et eventuelt investeringsvalg. 

Selskaper innen pengespill 

Markedet for pengespill har gjennomgått store forandringer i mange europeiske markeder. Gamle monopol er erstattet med nye regulatoriske rammeverk med lisenser og godkjenninger, noe som har åpnet for helt nye markedsmuligheter når det gjelder for eksempel kasinoer på nett. En rekke nye spillselskaper og merkevarer, som for eksempel Guts, har opplevd umiddelbar suksess og rask vekst. 

Spillselskaper med lisens må oppfylle en rekke krav når det gjelder ansvarlig spill og mekanismer som legger til rette for at kundene er godt beskyttet. Flere store spillselskaper har dessuten røtter i Sverige, noe som betyr at det er mulig å investere i delvis svenske selskaper. 

Forsvarsindustri og våpen 

Forsvarsindustri og våpenproduksjon er også sektorer som av noen forvaltere vurderes som uetiske. Problemstillingen er del i et mye større bilde, med forskjellen mellom et defensivt forsvar og regimer som kjøper våpen til angrepskrig. Uansett er det slik at private aktører står bak produksjon av både våpen, ammunisjon og annet utstyr til militær bruk. Dessuten finnes det selvfølgelig noe virksomhet rettet mot andre grupper, som for eksempel jakt. 

Markedet er dominert av amerikanske aktører, som Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, General Dynamics med flere. Samtidig finnes det også norske selskaper som produserer våpen og ammunisjon, Nammo er det ledede børsnoterte alternativet. 

Hvis du velger å gjøre «sin stocks» til en del av porteføljen din, kan det være ekstra viktig å være aktiv både når det gjelder løpende vurdering av eierskapet og eventuelle muligheter til å påvirke selskapet i en positiv retning. Å være en aktiv og engasjert investor vil være positivt uansett bransje og selskap. 

Redaksjonen

Se alle artikler av Redaksjonen