Slik tjener du penger på aksjelån

aksjeskole zensum

Det er ikke alltid like enkelt å få lån om du ikke kan stille med sikkerhet i bolig eller lignende. Hvis du har behov for ekstra penger, kan selvfølgelig et forbrukslån være løsningen. Dette er imidlertid et lån som ofte tilsier høye renter og månedlige avdrag. Et aksjelån er et alternativ for deg som ønsker å låne med sikkerhet.

Når du inngår et aksjelån låner du med utgangspunkt i verdien til aksjene dine. Det er verdien på aksjen som avgjør hvor mye sikkerhet du kan stille. Du kan eksempelvis låne opp mot 70 % av det aksjene er verdt. Du kan bruke de lånte midlene til det du selv ønsker.  Dette tilsier at beløpet kan brukes til kjøp av eiendom eller tilsvarende.

Praktisk løsning for både låntager og långiver

I dag kan du velge blant flere ulike lånetyper om du har behov for ekstra midler. Det kan derfor være lurt å vurdere flere typer lån. Derimot er det ikke alltid like enkelt om du ikke kan låne med sikkerhet i bolig. Da kan et aksjelån være et godt alternativ. Dette er en praktisk løsning for låntaker og långiver.

Låntaker får raskt tilgang til kapital som kan brukes til andre investeringer. Det stilles vanligvis ikke krav til hva midlene skal brukes til. Som långiver kan du tjene på å låne ut aksjene dine til investorer og andre typer låntagere. En investor kan blant annet tjene om aksjene faller i verdi. Et aksjelån kan bidra til at både långiver og låntager oppnår økonomiske fordeler.

Slik tjener långiver på et aksjelån

I forbindelse med et aksjelån er det vanlig å bruke bank, meglerhus eller tilsvarende som mellomledd. Dette sikrer rettighetene til aksjeeieren på en bedre måte. Et aksjelån kan imidlertid også organiseres via en lånepool. Det er viktig at aksjeeieren er klar over at lånebetingelsene kan være begrenset.

Långiveren kan blant annet ikke foreta salg av aksjene. Derimot kan en långiver bli kompensert om aksjene skulle gi utbytte. Långiveren vil vanligvis motta en rente på aksjelånet. Denne renten skal sikre långiveren mot tap, om låntageren eventuelt ikke kan innfri aksjelånet. Långiveren kan derfor tjene på både renter og fradrag på eventuelle kostnader.

  • Kompensasjon på utbytte av aksjene
  • Utlån av aksjer med verdistigning
  • Tjener på både renter og fradrag

Lån aksjer for å tjene på et mulig kursfall

Stadig flere velger å låne akser for å tjene på et eventuelt kursfall. Dette gjøres hovedsakelig i forbindelse med det som betegnes som shorting. Dette tilsier at du låner aksjer for å tjene på at aksjekursen synker. Verdien på aksjene må i dette tilfellet synke før du leverer aksjene tilbake. Du vil da oppnå en fortjeneste på aksjelånet.

Selv om det er noe risiko i forbindelse med shorting, kan du tjene på handelen. For at du skal kunne drive med shorting, bør du først avtale en aksjekreditt. Hvis du er usikker på hvordan dette fungerer, bør du ta kontakt med en profesjonell rådgiver. Det anbefales derfor at du benytter deg av et mellomledd som bank eller tilsvarende.

Enkel søknadsprosess for å få aksjelån

Før du bestemmer deg for om aksjelån er noe for deg, bør du snakke med en profesjonell rådgiver. Før du kan få innvilget et aksjelån må du gå gjennom søknadsprosess. Denne prosessen omfatter vanligvis ikke en kredittsjekk. Aksjelånet må som regel tilbakebetales i løpet av 3 til 10 år. For å få et aksjelån er det vanlig å stille med verdipapirer som sikkerhet.

Aksjenerd og eiendomsinvestor. Mark Thorsen

Mark Thorsen er cofounder av aksjeskole.com, samtidig som han er forfatter på siden. Mark har skrevet mer enn 1.000 artikler om investeringer, og interesserer seg spesielt for indeksinvestering, utbytteaksjer og aksjefond.

I sin egen portefølje har Mark en mellomrisiko investeringsprofil og investerer primært når han er sikker på at risikoen ikke overstiger mulig avkastning. Mark begynte sin investeringsreise når han var 13-14 år, og har altså mye erfaring rundt emnet. Han har investert i enkeltaksjer, copytrading, en rekke aksjefond og eiendommer.

Se alle artikler av Mark Thorsen