The year ends with uncertainty for investors

Russland har invadert nabolandet Ukraina, en konflikt som til slutt kan trekke USA og NATO inn i en større krig. Det er også en pågående mulighet for en væpnet konflikt mellom USA, dets allierte og Iran og testoppskytinger av ballistiske missiler fra Nord-Korea. Fra 2023 har USA brukt anslagsvis 8 billioner dollar på kriger etter 11. september, en betydelig del av landets BNP.

Men hvordan påvirker kriger økonomien og aksjemarkedene? Sikkerhetseksperter veier inn, og bare tiden vil vise, men investeringseksperter sender ut påminnelser om at tidligere kriger ikke presset amerikanske aksjer ned på lang sikt. Hvordan vil markedene reagere denne gangen?

Markeder kommer seg ofte raskt opp igjen

Etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar 2023, raserte det globale markeder. I USA falt S&P 500-indeksen mer enn 7 % i dagene og ukene umiddelbart etter hendelsen, ettersom USA og andre nasjoner trappet opp de strenge økonomiske sanksjonene mot Russland og investorer var bekymret for virkningen av råvareprisene. Men en måned senere hadde markedene tatt seg opp igjen og S&P handlet på et høyere nivå enn før invasjonen, selv om oljeprisen holdt seg høy over 100 dollar per fat.

Covid-19 hadde også en stor påvirkning på markedet. Mange ble interessert i investering og kryptovaluta, noe som gjorde at det gikk bedre med markedet kort tid etter nedgangen. Likevel påvirket dette CFD-handel og andre markeder mye.

Når markeder lider

Historien forteller oss at perioder med usikkerhet, slik som vi ser nå, vanligvis er det periodene aksjene lider mest. I 2015 så forskere ved det sveitsiske finansinstituttet på amerikanske militære konflikter etter andre verdenskrig og fant at i tilfeller der det er en førkrigsfase, har en økning i krigssannsynligheten en tendens til å redusere aksjekursene, men det endelige utbruddet av en krig øker dem. Men i tilfeller når en krig starter som en overraskelse, vil utbruddet av en krig redusere aksjekursene.

Hvorfor forblir aksjemarkedene motstandsdyktige gjennom kriger?

I amerikansk kontekst har aksjemarkedene hatt en tendens til å trekke seg unna innledende nedgangstider predikert av konflikt. På noen måter kan kriger være til fordel for økonomier som ikke er direkte berørt av konflikten ved å øke industriproduksjonen for å møte de militære behovene til de som er engasjert i kamp. Utviklingen av nye teknologier, hvorav noen kan brukes til privat sektor, er også ofte ansporet av væpnet konflikt.

Dette er likevel ikke alltid tilfelle og det kan ha store påvirkninger på markedet indirekte. Slik som nå påvirker krigen strømprisene, noe som gjør at forbrukere har mindre penger til å investere i aksjer, i CFD-handel eller kryptovaluta. Det gjør igjen at markedsverdien faller når det er færre forespørsler. Dette kan igjen føre til at enda flere selger allerede eide aksjer og valutaer, slik at markedet påvirkes enda mer. Det er derfor ikke alltid så lett å vite hva man skal gjøre i slike nedgangstider, når man heller ikke vet når markedet vil snu. Historisk sett så klarer jo markedet som oftest å hente seg inn igjen, det er altså bare et spørsmål om tid.

Redaksjonen

Se alle artikler av Redaksjonen