Typer investeringsrisiko som investorer vanligvis ignorerer

Manglende kunnskapsrisiko

Først og fremst mangler de fleste investorene svært viktig opplæring som kan være nødvendig for å investere. Mange investorer skynder seg i å investere store summer på ulike markeder og med verktøy de har lite kunnskap til. Hvis du for eksempel handler med aksjer, kjenner du til kompliserte investeringsverktøy? Dersom svaret ditt er nei, anbefaler vi deg på det sterkeste å få opplæring i dette før du risikerer pengene dine. Og enda viktigere, les alltid anmeldelsen av handelsmenn før du velger en.

Markedsrisiko

Risikoen for at investeringene faller i verdi på grunn av økonomisk utvikling eller andre hendelser som påvirker hele markedet. De viktigste typene markedsrisiko er egenkapitalrisiko, renterisiko og valutarisiko.

  • Egenkapitalrisiko – er risikoen for tap på grunn av et fall i markedsprisen på aksjer. Markedsprisene på markedet avhenger hele tiden av etterspørsel og tilbud.
  • Renterisiko – gjelder for investeringer som obligasjoner. Det er risiko for å tape penger på grunn av en endring i renten. For eksempel, hvis renten går opp, vil markedsverdien av obligasjonen falle.
  • Valutarisiko – gjelder når du eier utenlandske investeringer. Det er risikoen for å tape penger på grunn av en bevegelse i valutakursen. For eksempel, hvis den amerikanske dollaren blir mindre verdifull i forhold til den Norske krone, vil dine amerikanske aksjer være mindre verdt i norske kroner.

Likviditetsrisiko

Risikoen for å ikke kunne selge investeringen til en rettferdig pris og få ut pengene når du vil. For å selge investeringen må du kanskje akseptere lavere pris. I noen tilfeller, for eksempel unntatt markedsinvesteringer, er det kanskje ikke mulig å selge investeringen i det hele tatt.

Konsentrasjonsrisiko

Risikoen for tap fordi pengene dine er konsentrert om én investering eller type investering. Når du diversifiserer investeringene dine, sprer du risikoen over ulike typer investeringer.

Kredittrisikoen

Risikoen for at det offentlige foretaket eller selskapet som utstedte obligasjonen, vil få økonomiske problemer og ikke vil være i stand til å betale renten eller tilbakebetale beløpet ved forfall. Kredittrisiko gjelder for gjeldsinvesteringer som obligasjoner. Du kan evaluere kredittrisiko ved å se på kredittvurderingen av obligasjonen. For eksempel har langsiktige kanadiske statsobligasjoner en kredittvurdering på AAA, som indikerer lavest mulig kredittrisiko.

Reinvesteringsrisiko

Risikoen for tap av reinvestering av hovedstol eller inntekt til lavere rente. Hva om du kjøper en obligasjon som betaler 5%? Reinvesteringsrisikoen vil påvirke deg hvis renten synker og du må reinvestere de ordinære rentebetalingene på 4%. Reinvesteringsrisiko vil også gjelde hvis obligasjonen forfaller og du må reinvestere hovedstolen på mindre enn 5%. Reinvesteringsrisiko vil ikke gjelde dersom du har til hensikt å bruke de ordinære rentebetalingene eller hovedstolen ved forfall.

Inflasjonsrisiko

Risikoen for tap av din kjøpekraft fordi verdien av investeringene dine ikke holder tritt med inflasjonen. Inflasjon eroderer pengers kjøpekraft over tid – samme mengde penger vil kjøpe færre varer og tjenester. Inflasjonsrisiko er spesielt relevant hvis du eier kontanter eller gjeldsinvesteringer som obligasjoner. Aksjer gir en viss beskyttelse mot inflasjon fordi de fleste selskaper kan øke prisene de belaster kundene for aksjene. Aksjekursen bør derfor stie i takt med inflasjonen. Eiendomsmegling gir også en viss beskyttelse fordi utleiere kan øke leien over tid.

Redaksjonen

Se alle artikler av Redaksjonen